ΛΥΣΕΙΣ


Παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής

Αναλαμβάνουμε την ανάπτυξη και φιλοξενία επαγγελματικών Web εφαρμογών-υπηρεσιών και ιστοσελίδων και τη συντήρηση και εγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων και λογισμικού Η/Υ.

Υποδομές δικτύωσης

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση και παραμετροποίηση ενσύρματων και ασύρματων δικτυακών υποδομών, καθώς και ειδικών δικτυακών υποδομών όπως αυτοματισμών, ασύρματων σημείων πρόσβασης (hotspots), τηλεφωνικών κέντρων, συστημάτων μεταφοράς εικόνας και ήχου.

Τηλεπικοινωνίες

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και εγκατάσταση δικτυακών και διαδικτυακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων (VoIP), τηλεφωνικών κέντρων, κινητών επικοινωνιών, ενσύρματων και ασύρματων επικοινωνιών, λύσεων τηλεμετρίας, τηλεδιάσκεψης, τηλεειδοποίησης, τηλεχειρισμού, απομακρυσμένης διαχείρισης αυτοματισμών κτιρίων, διαχείρισης και επίβλεψης στόλου οχημάτων.

Τομείς δραστηριότητας

  • Μελέτη, υλοποίηση & υποστήριξη ολοκληρωμένων λύσεων μηχανογραφισης
  • Εγκατάση υποδομών δικτύωσης
  • Εγκατάσταση εξοπλισμού Πληροφορικής & τηλεπικοινωνιων
  • Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και service εξοπλισμού
  • Ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων - Υπηρεσίες φιλοξενίας
  • Εμπορία Προϊόντων Πληροφορικής και Εξοπλισμού Γραφείου


IT Logic

Ιπποκράτους 15
Τρίκαλα
T: 2431309990
Κ: 6932380504
Email: info@itl.gr